Gedragscode KVC ’ t Meetjesland

De club wil jonge renners de kans bieden om hen in een familiale sfeer op een rustige, ongedwongen manier te laten proeven van het wielrennen. Iedereen moet plezier kunnen beleven aan de wielersport. Daarbij zijn sportiviteit en respect het uitgangspunt van de club, de trainers, de begeleiders, en alle bestuursleden. Onze gedragscode is dan ook bedoeld om hieraan een bijdrage te leveren en is een dynamisch document dat aan de actuele ontwikkelingen wordt aangepast.

Artikel 1: Lidmaatschap

Door het lidmaatschap dienen alle clubleden – renners, ouders, trainers, begeleiders en bestuursleden- hun medewerking te verlenen aan alle organisaties, vergaderingen, trainingen welke door de club worden ingericht met persoonlijke aanwezigheid waarvoor hij/zij worden uitgenodigd;

Artikel 2: Sportreglementen

De renner zal zijn sport beoefenen volgens de regels van de sportreglementen van Wielerbond Vlaanderen WBV en / of het tuchtreglement van de Koninklijke Belgische Wielerbond KBWB;

Artikel 3: Deelname aan wedstrijden

De renner zal aan een minimum aantal wedstrijden deelnemen welke door de renner dient aangetoond te worden. Ze zijn eveneens verplicht mee te werken aan de clubcommunicatie door de club in kennis te stellen van de wedstrijden waaraan ze zullen deelnemen. De resultaten van wedstrijden gereden buiten Vlaanderen dienen zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan het secretariaat.

Artikel 4: Collegialiteit, respect en integriteit

Van de renner wordt verwacht onderlinge hulp en collegialiteit na te streven met de clubrenners en / of tegenover gastrenners van de club. Zij creëer samen een sfeer waarin je kunt aanspreken, spreek niet over elkaar maar met elkaar. Ook wordt sportiviteit verwacht van de clubrenner ten opzichte van andere renners zowel op training als in de wedstrijden. Verbaal en / of fysiek geweld komt nergens van pas! Handel steeds in eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Discriminatie, intimidatie of pesterijen horen nergens thuis.

Aanspreekpersoon Integriteit: Pascal Dysserinck, Laurenzo Maeyens & Sophie Allemeersch

Artikel 5: In het verkeer

Tijdens de individuele en groepstrainingen wordt van de renner verwacht zich te houden aan de verkeersregels en de andere weggebruikers te respecteren. Bij de clubtrainingen worden de richtlijnen van de trainers en / of begeleiders opgevolgd. Bij gebruik van het openbaar domein, openbare plaatsen zorgen we er steeds voor geen zwerfafval achter te laten.

Artikel 6: Kledij en materiaal

De renner engageert zich om uitsluitend de ter beschikking gestelde clubuitrusting te dragen op training, voor, tijdens en na de wedstrijd; Om risico’s bij valpartijen op hoofd – en hersenletsels  te verminderen en te voorkomen wordt ook op training een helm gedragen. Elke renner zorgt voor een goed onderhouden fiets en toebehoren, wees ook zorgzaam voor het clubmateriaal.

Artikel 7: Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen, we stellen hun interesse, betrokkenheid, enthousiasme in het wielrennen ten zeerste op prijs en geven hen onderstaande tips mee:

 • Zorg voor een goed contact met de trainers, begeleiders en bestuur van de club;
 • Neem spontaan contact op met andere ouders, het kan interessant zijn iets meer te vernemen over tal van zaken aangaande de wielersport;
 • Kritiek geven over uw kind, trainers kan en mag maar doe het op een fatsoenlijke manier maar doe dit nooit in het bijzijn van andere ouders;
 • Moedig de clubactiviteiten, groepstrainingen aan bij de kinderen/tieners en neem zelf deel aan specifieke activiteiten;
 • Beoordeel de vorderingen van je kind/ tiener niet alleen aan het aantal gewonnen wedstrijden;
 • Het is belangrijk de inspanning, vordering te herkennen en te waarderen;
 • Wees gul met applaus, complimentjes voor goede prestaties;
 • Geef zelf het goede voorbeeld, door een positieve ingesteldheid in een ontspannen sfeer zorg je er vooral voor dat je kind / tiener graag fietst zowel op training als in de wedstrijd: weet dat jongeren die sporten zich gezonder, fitter en sterker voelen!

Artikel 8: trainers, begeleiders en alle bestuursleden

 • Hebben een voorbeeldfunctie en zorgen voor de implementatie en toezicht op deze gedragscode;
 • Zullen de renner zoveel als mogelijk per leeftijdscategorie begeleiden en daar waar nodig individueel bijsturen;
 • Zorgen dat de renners de sport beoefenen voor hun plezier met veel variaties in het clubaanbod;
 • Respecteren de prestaties van ieder renner op een positieve wijze: behandel ieder renner op gelijke wijze, schreeuw niet, maak nooit iemand belachelijk en heb waardering voor de prestatie.
 • Stimuleer ieder renner in het ‘gezond groeien in de wielersport’.